Tocar i sentir

Un dels primers jocs per als bebès que més beneficis els aporten són tots aquells elements amb textures, des dels objectes de fusta fins a les joguines tovetes i peludetes.

Perquè així comencen a prendre consciència del seu cos i desenvolupen el seu sentit tàctil. Primer se sol començar pels peus i després pel seu manetes.

Carícies i pessigolles

Per a incentivar la seva sensorialitat, també és imprescindible donar-los carícies i unes suaus pessigolles. No només els treuen els seus primers somriures, sinó que fan créixer en ells el seu desig d'aprendre i reforcen els seus llaços afectius.

Explorant la seva personalitat

El contacte amb diferents textures és també un bon canal per a transmetre emocions i que comencin a expressar la seva pròpia personalitat. Perquè estimulen la comunicació no verbal i el pensament lògic.

AUTUMN WINTER
COLLECTION 2022
#DiscoverTexturesWithBoboli