Seguretat

Seguretat de les nostres transaccions

Boboli.es compta amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions entre la pàgina i el client. Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer), que s'activa en el moment de la compra. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet de forma xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del client i la pàgina. D'aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

  • Que el client comuniqui les seves dades al centre servidor de boboli.es, i no a qualsevol altra que intenti fer-se passar per aquest.
  • Que les dades entre el client i el centre servidor de boboli.es es transmetin de forma xifrada, evitant així una possible lectura o manipulació per part de tercers.

Protecció de dades

Boboli.es assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquest motiu s'han adoptat mesures de seguretat tant en l'àmbit tècnic com organitzatiu, que garanteixen la confidencialitat d'aquests, per així evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat o seguretat, especialment les previstes en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Boboli.es aplica les mesures de seguretat més adequades en relació amb l'estat de la tècnica per poder garantir la seguretat. Tot i això, no pot garantir que puguin sorgir incidències que es derivin d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de fora que sigui impossible detectar amb les mesures de seguretat implantades, o bé quan sigui provocat per una falta de diligència de l'Usuari en relació amb la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.