Premis Boboli Suma

L'èxit és la suma de les petites accions.

El Premi Boboli Suma, que s'atorga des del 2016, va dirigit a donar suport de forma activa a les entitats sense ànim de lucre que treballen cada dia per assegurar que els infants tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se com a grans éssers humans. Amb una dotació anual de 30.000€, el Premi Boboli Suma escull cada any 3 projectes gestionats a favor dels drets de la infància.

Què és el Premi Boboli Suma?

El Premi Boboli Suma, que s'atorga des del 2016, va dirigit a donar suport de forma activa a les entitats sense ànim de lucre que treballen cada dia per assegurar que els infants tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se com a grans éssers humans. Amb una dotació anual de 30.000€, el Premi Boboli Suma escull cada any 3 projectes gestionats a favor dels drets de la infància.

Responent a la nostra identitat i compromís amb la infància, i després de l'èxit de les edicions anteriors, llancem la 6a Edició del Premi Boboli Suma, donant suport a tres projectes d’àmbit nacional que ajudin a pal·liar la pobresa infantil de 0 a 12 anys, emmarcats en l’oci inclusiu, les necessitats bàsiques i l’educació, recollit en la Declaració de Drets del Nen, per defensar les necessitats bàsiques de la infància.

Coincidint amb el Dia Universal del Nen, el 20 de novembre del 2023, es donaran a conèixer públicament als premiats. Suma't al Dia Universal del Nen 2023!

Projectes guanyadors

Educant somriures
Fundació Soñar Despierto

Aquest projecte té com a objectiu millorar la situació acadèmica i relacional de nens i nenes que viuen en CRAEs i menors usuaris de centres oberts de Catalunya per garantir un nivell escolar adequat pel seu desenvolupament i futura integració social, adquirint els coneixements necessaris, hàbits d’estudi i habilitats socials. També es pretén augmentar la seva autoestima, transmissió de valors i evitar l’aïllament relacional mitjançant l’atenció personalitzada.

Descobreix el vídeo del projecte!

Fes que soni Tetuán
Fundación Acción por la música

Aquest projecte té com a objectiu reduir l’abandonament i el fracàs escolar amb la formació d’una orquestra en col·legis i centres socioculturals, integrades per menors en situació de vulnerabilitat social de Tetuán, Madrid. S’ofereix formació musical gratuïta, suport escolar i acompanyament psicosocial i pedagògic.

Descobreix el vídeo del projecte!

Un estiu per a tots
Fundació per a la Integració Social

“Un estiu per a tots” consta de dos casals d’estiu esportius i d’oci al districte de Nou Barris on s’ofereix un espai saludable i de convivència a nens i nenes provinents de famílies desestructurades, amb poca capacitat econòmica. El projecte assegura una estabilitat emocional, física i psíquica als menors participants en acabar el període escolar.

Descobreix el vídeo del projecte!

“Mou el teu cos i cura la teva ment”
San Joan de Déu

Aquest projecte incorpora hàbits de vida saludables orientats a minimitzar els efectes físics mentals, emocionals i socials del trastorn mental en el nen/a mitjançant activitats d’esport i oci inclusiu. Millora el benestar emocional i la simptomatologia clínica del 100% dels nens o nenes amb problemes de salut mental en situació de vulnerabilitat i risc social.

“Campament d’integració per a nens i nenes amb cardiopaties”
Fundación Menudos Corazones

Com a part del Programa d’integració mitjançant l’oci i el temps lliure per a menors amb cardiopaties congènites, aquest projecte és un campament que integra nenes i nens amb cardiopaties congènites.

“Drets amb salut – Programa sanitari per la infància amb pluridiscapacitat”
Nexe Fundació Privada

Aquest projecte es dirigeix a 105 nens/es menors de 12 anys amb pluridiscapacitat (amb més de 75% grau de discapacitat i altament dependents). La seva visió és fer efectiu que els nens amb discapacitat tinguin dret a una vida plena, a rebre cures especials, a l’educació efectiva, la salut i l’oci per la seva integració social i desenvolupament individual.

"Mueve tu cuerpo y cura tu mente"
San Joan de Déu

Este proyecto incorpora hábitos de vida saludable orientados a minimizar los efectos físicos, mentales, emocionales y sociales del trastorno mental en el niño/a, mediante actividades de deporte y ocio inclusivo. Mejora el bienestar emocional y la sintomatología clínica del 100% de los niños o niñas con problemas de salud mental en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

"Campamento de integración para niñas y niños con cardiopatías"
Fundación Menudos Corazones

Como parte del Programa de integración a través del ocio y tiempo libre para menores con cardiopatías congénitas, el proyecto ‘Campamento de integración para niñas y niños con cardiopatías’ es un campamento que integra niñas y niños con cardiopatías congénitas.

"Derechos con salud - Programa sanitario para la infancia con pluridiscapacidad"
Nexe Fundació Privada

El proyecto ‘Derechos con salud - Programa sanitario para la infancia con pluridiscapacidad’ se dirige a 105 niños/as menores de 12 años con pluridiscapacidad (con más de 75% grado discapacidad y altamente dependientes). Su visión es hacer efectivo que los niños con discapacidad tengan derecho a una vida plena, a recibir cuidados especiales, a la educación efectiva, la salud y el ocio para su integración social y desarrollo individual.

“Menjar bé, és divertit!”
Asociación Española Contra el Cáncer AECC

El projecte promou una nutrició saludable entra la infància de 2 a 9 anys i als seus pares, mitjançant un Programa de Formació i Educació per la Salut que es durà a terme a la província d’Almeria, per prevenir determinats tipus de càncer de l’aparell digestiu, segons evidències que demostrin la relació entre alimentació poc saludable i desenvolupament de tumors.

"Alimentant la infància celíaca: panxetes contentes"
Associació celíacs de Catalunya

El projecte té com a finalitat l’assessorament i entrega d’aliments sense gluten a 70 famílies amb nens/es de 6 mesos als 12 anys diagnosticats amb celiaquia i que no poden assumir el cost dels productes sense gluten. Els destinataris són famílies amb un alt grau de vulnerabilitat, usuaris del Banc dels Aliments i de la Creu Roja.

"¡Comer bien, es divertido!"
Asociación Española Contra el Cáncer_AECC

El proyecto promueve una nutrición saludable entre la infancia 2 a 9 años y sus padres, a través de un Programa de Formación y Educación para la Salud que se llevará a cabo en la provincia de Almería, para prevenir determinados tipos de cáncer del aparato digestivo, según evidencias que demuestran la relación entre alimentación poco saludable y desarrollo de tumores.

"Alimentando a la infancia celíaca:tripitas felices"
Associació cel·líacs de Catalunya

El proyecto tiene como finalidad el asesoramiento, y entrega de alimentos sin gluten a 70 familias con niños/as de 6 meses a los 12 años diagnosticados de celiaquía y que no pueden asumir el coste de los productos sin gluten. Los destinatarios son usuarios del Banco de los Alimentos y la Cruz Roja. El proyecto responden al objeto de la convocatoria permitiendo el acceso a los alimentos básicos sin gluten a familias con alto grado de vulnerabilidad.

“Servei de suport familiar per a nens i nenes amb discapacitat”
OAfrica

Projecte encaminat a obtenir l’accés a l’habitatge, l’atenció sanitària, educació, alimentació adequada, suport psicològic i dret a un futur segur a Ghana. OAfrica té com a objectiu empoderar a les famílies amb recursos i habilitats per tal que puguin cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques de les nenes i els nens, així com a protegir/enfortir els seus drets.

"Cuidar avui, curar demà"
Associació Catalana Síndrome de Rett

Estimulació multisensorial per a nenes amb síndrome de Rett en escoles d’educació especial. Realització de teràpies que les ajuden a tenir una millor qualitat de vida, a trobar-se millor i a guanyar tot el possible en l’àmbit físic, sensorial, de comunicació, etc. Una atenció directa mitjançant un servei d’estimulació multisensorial, musicoteràpia i eye tracking (tecnologia de seguiment visual en la falta del llenguatge i comunicació).

"alabeTICando"
Asociación San José

El projecte té com a objectiu la introducció de l’ús de les Tecnologies de la Informació a alumnes del Colegio de Educación Especial Ntra. Sra. De la Esperanza amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Amb aquest s’aconsegueix millorar la seva comunicació amb familiars i companys del centre i, per tant, millorar la seva qualitat de vida.

"Asido Cartagena"
Asido Cartagena

Projecte dedicat a garantir la inclusió educativa per a nens amb síndrome de Down. Afavorir la permanència de l’alumnat en l’escolarització normalitzada donant suport als centres escolars i al propi alumne amb la figura d’un Mediador Escolar (professionals d’Asido Cartagena). Els alumnes reben tractaments individuals que abasten les àrees de desenvolupament motora, cognitiva, de llenguatge i social.

"Servicio de apoyo familiar para niños y niñas con discapacidad"
Oafrica

Proyecto encaminado a la consecución del acceso a la vivienda, la atención sanitaria, educación, alimentación adecuada, apoyo psicológico y derecho a un futuro seguro en Ghana. OAfrica tiene como objetico empoderar a las familias con recursos y habilidades para que puedan cubrir por sí mismas las necesidades básicas de las niñas y niños, así como proteger/fortalecer sus derechos.

"Cuidar hoy, curar mañana"
Asociación Catalana Síndrome de Rett

Estimulación multisensorial para niñas con síndrome de Rett en escuelas de educación especial. Realización de terapias que las ayudan a tener una mejor calidad de vida, a encontrarse mejor y a ganar todo lo posible en el ámbito físico, sensorial, de comunicación, etc. Una atención directa mediante un servicio de estimulación multisensorial, musicoterapia y eye tracking (tecnología se seguimiento visual en la ausencia de lenguaje y comunicación).

"alabeTICando"
Asociación San José

El proyecto tiene como objetivo la introducción del uso de las Tecnologías de la Información a alumnos/as del Colegio de Educación Especial Ntra. Sra. de la Esperanza con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Con ello se consigue mejorar su comunicación con familiares y compañeros del centro, y por tanto, mejorar su calidad de vida.

"Asido Cartagena"
Asido Cartagena

Proyecto dedicado a garantizar la inclusión educativa para niños con síndrome de Down. Favorecer la permanencia del alumnado en la escolarización normalizada apoyando a los centros escolares y al propio alumno con la figura de un Mediador Escolar (profesionales de Asido Cartagena). Los alumnos reciben tratamientos individuales que abarcan las áreas de desarrollo motora, cognitiva, del lenguaje y social.

“Puc viure amb la meva mare”
Fundació Maria Raventós

Servei residencial per a dones embarassades o amb fills menors de tres anys en situació d’exclusió social i de pobresa extrema. L’objectiu final és impulsar la recuperació social i personal de les mares i assegurar una maternitat positiva que permeti als nens i nenes quedar-se amb la seva pròpia família.

“Esmorzars infantils a Biscaia”
Banc d’Aliments de Biscaia

Projecte destinat a 3.017 nens menors de 6 anys que té com a objectiu assegurar-los-hi un esmorzar diari adequat. El banc, que actualment proporciona 2,5 kg d’aliments per nen al mes com lactis, cereals, sucre, cacau, galetes, iogurts i pots infantils, es marca com a objectiu incrementar la xifra a 3,25 kg per arribar als nivells recomanats.

“Famílies que ajuden a famílies”
ASION

Una iniciativa per atendre les necessitats bàsiques en famílies amb un fill amb càncer i en situació de pobresa o risc d’exclusió social. Una ajuda per a nens i adolescents fins als 18 anys i per a la seva família.

“Assistència i Suport a les Necessitats Bàsiques de Famílies en situació de pobresa i exclusió social”
Fundació Gavina

Assistència i suport a les necessitats bàsiques dels nens, adolescents i joves del barri del Raval de Barcelona i les seves famílies. Suport a les famílies com a “estructuració bàsica dels vincles afectius vitals de la solidaritat intrageneracional”, dut a terme mitjançant la metodologia aplicada per la Fundació Gavina, que consisteix en facilitar la funció de les responsabilitats familiars, així com potenciar els seus vincles com a factor de benestar personal i cohesió social.

"Puedo vivir con mi madre"
Fundació Maria Raventós

Servicio residencial para mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años en situación de exclusión social y de pobreza extrema. El objetivo final es impulsar la recuperación social y personal de las madres y asegurar una maternidad positiva que permita a los niños y niñas quedarse en su propia familia.

"Desayunos infantiles en Vizcaya"
Banco de Alimentos Vizcaya

Proyecto destinado a 3.017 niños menores de 6 años, que tiene como objetivo asegurarles un desayuno diario adecuado. El banco, que actualmente proporciona 2,5 kg de alimentos por niño al mes como lácteos, cereales, azúcar, cacao, galletas, yogures y tarros infantiles, se marca como objetivo incrementar la cifra a 3,25 kg para alcanzar los niveles recomendados.

"Familias que ayudan a familias"
ASION

Una iniciativa para atender las necesidades básicas en familias con un hijo con cáncer y en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Una ayuda para niños y adolescentes hasta 18 años y para su familia.

"Asistencia y Apoyo a Necesidades Básicas de Familias en situación de pobreza y exclusión social"
Fundació Gavina

Asistencia y el apoyo a las necesidades básicas de los niños, adolescentes y jóvenes del barrio del Raval de Barcelona y sus familias. Apoyo a las familias como "estructuración básica de los vínculos afectivos vitales de solidaridad intrageneracional", llevado a cabo a través de la metodología aplicada por la Findación Gavina, que consiste en facilitar laasunción de las responsabilidades familiares, así como potenciar sus vínculos, como factor de bienestar personal y cohesión social.

Projectes guanyadors

Educant somriures
Fundació Soñar Despierto

Aquest projecte té com a objectiu millorar la situació acadèmica i relacional de nens i nenes que viuen en CRAEs i menors usuaris de centres oberts de Catalunya per garantir un nivell escolar adequat pel seu desenvolupament i futura integració social, adquirint els coneixements necessaris, hàbits d’estudi i habilitats socials. També es pretén augmentar la seva autoestima, transmissió de valors i evitar l’aïllament relacional mitjançant l’atenció personalitzada.

Descobreix el vídeo del projecte!

Fes que soni Tetuán
Fundación Acción por la música

Aquest projecte té com a objectiu reduir l’abandonament i el fracàs escolar amb la formació d’una orquestra en col·legis i centres socioculturals, integrades per menors en situació de vulnerabilitat social de Tetuán, Madrid. S’ofereix formació musical gratuïta, suport escolar i acompanyament psicosocial i pedagògic.

Descobreix el vídeo del projecte!

Un estiu per a tots
Fundació per a la Integració Social

“Un estiu per a tots” consta de dos casals d’estiu esportius i d’oci al districte de Nou Barris on s’ofereix un espai saludable i de convivència a nens i nenes provinents de famílies desestructurades, amb poca capacitat econòmica. El projecte assegura una estabilitat emocional, física i psíquica als menors participants en acabar el període escolar.

Descobreix el vídeo del projecte!

“Mou el teu cos i cura la teva ment”
San Joan de Déu

Aquest projecte incorpora hàbits de vida saludables orientats a minimitzar els efectes físics mentals, emocionals i socials del trastorn mental en el nen/a mitjançant activitats d’esport i oci inclusiu. Millora el benestar emocional i la simptomatologia clínica del 100% dels nens o nenes amb problemes de salut mental en situació de vulnerabilitat i risc social.

“Campament d’integració per a nens i nenes amb cardiopaties”
Fundación Menudos Corazones

Com a part del Programa d’integració mitjançant l’oci i el temps lliure per a menors amb cardiopaties congènites, aquest projecte és un campament que integra nenes i nens amb cardiopaties congènites.

“Drets amb salut – Programa sanitari per la infància amb pluridiscapacitat”
Nexe Fundació Privada

Aquest projecte es dirigeix a 105 nens/es menors de 12 anys amb pluridiscapacitat (amb més de 75% grau de discapacitat i altament dependents). La seva visió és fer efectiu que els nens amb discapacitat tinguin dret a una vida plena, a rebre cures especials, a l’educació efectiva, la salut i l’oci per la seva integració social i desenvolupament individual.

"Mueve tu cuerpo y cura tu mente"
San Joan de Déu

Este proyecto incorpora hábitos de vida saludable orientados a minimizar los efectos físicos, mentales, emocionales y sociales del trastorno mental en el niño/a, mediante actividades de deporte y ocio inclusivo. Mejora el bienestar emocional y la sintomatología clínica del 100% de los niños o niñas con problemas de salud mental en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

"Campamento de integración para niñas y niños con cardiopatías"
Fundación Menudos Corazones

Como parte del Programa de integración a través del ocio y tiempo libre para menores con cardiopatías congénitas, el proyecto ‘Campamento de integración para niñas y niños con cardiopatías’ es un campamento que integra niñas y niños con cardiopatías congénitas.

"Derechos con salud - Programa sanitario para la infancia con pluridiscapacidad"
Nexe Fundació Privada

El proyecto ‘Derechos con salud - Programa sanitario para la infancia con pluridiscapacidad’ se dirige a 105 niños/as menores de 12 años con pluridiscapacidad (con más de 75% grado discapacidad y altamente dependientes). Su visión es hacer efectivo que los niños con discapacidad tengan derecho a una vida plena, a recibir cuidados especiales, a la educación efectiva, la salud y el ocio para su integración social y desarrollo individual.

“Menjar bé, és divertit!”
Asociación Española Contra el Cáncer AECC

El projecte promou una nutrició saludable entra la infància de 2 a 9 anys i als seus pares, mitjançant un Programa de Formació i Educació per la Salut que es durà a terme a la província d’Almeria, per prevenir determinats tipus de càncer de l’aparell digestiu, segons evidències que demostrin la relació entre alimentació poc saludable i desenvolupament de tumors.

"Alimentant la infància celíaca: panxetes contentes"
Associació celíacs de Catalunya

El projecte té com a finalitat l’assessorament i entrega d’aliments sense gluten a 70 famílies amb nens/es de 6 mesos als 12 anys diagnosticats amb celiaquia i que no poden assumir el cost dels productes sense gluten. Els destinataris són famílies amb un alt grau de vulnerabilitat, usuaris del Banc dels Aliments i de la Creu Roja.

"¡Comer bien, es divertido!"
Asociación Española Contra el Cáncer_AECC

El proyecto promueve una nutrición saludable entre la infancia 2 a 9 años y sus padres, a través de un Programa de Formación y Educación para la Salud que se llevará a cabo en la provincia de Almería, para prevenir determinados tipos de cáncer del aparato digestivo, según evidencias que demuestran la relación entre alimentación poco saludable y desarrollo de tumores.

"Alimentando a la infancia celíaca:tripitas felices"
Associació cel·líacs de Catalunya

El proyecto tiene como finalidad el asesoramiento, y entrega de alimentos sin gluten a 70 familias con niños/as de 6 meses a los 12 años diagnosticados de celiaquía y que no pueden asumir el coste de los productos sin gluten. Los destinatarios son usuarios del Banco de los Alimentos y la Cruz Roja. El proyecto responden al objeto de la convocatoria permitiendo el acceso a los alimentos básicos sin gluten a familias con alto grado de vulnerabilidad.

“Servei de suport familiar per a nens i nenes amb discapacitat”
OAfrica

Projecte encaminat a obtenir l’accés a l’habitatge, l’atenció sanitària, educació, alimentació adequada, suport psicològic i dret a un futur segur a Ghana. OAfrica té com a objectiu empoderar a les famílies amb recursos i habilitats per tal que puguin cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques de les nenes i els nens, així com a protegir/enfortir els seus drets.

"Cuidar avui, curar demà"
Associació Catalana Síndrome de Rett

Estimulació multisensorial per a nenes amb síndrome de Rett en escoles d’educació especial. Realització de teràpies que les ajuden a tenir una millor qualitat de vida, a trobar-se millor i a guanyar tot el possible en l’àmbit físic, sensorial, de comunicació, etc. Una atenció directa mitjançant un servei d’estimulació multisensorial, musicoteràpia i eye tracking (tecnologia de seguiment visual en la falta del llenguatge i comunicació).

"alabeTICando"
Asociación San José

El projecte té com a objectiu la introducció de l’ús de les Tecnologies de la Informació a alumnes del Colegio de Educación Especial Ntra. Sra. De la Esperanza amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Amb aquest s’aconsegueix millorar la seva comunicació amb familiars i companys del centre i, per tant, millorar la seva qualitat de vida.

"Asido Cartagena"
Asido Cartagena

Projecte dedicat a garantir la inclusió educativa per a nens amb síndrome de Down. Afavorir la permanència de l’alumnat en l’escolarització normalitzada donant suport als centres escolars i al propi alumne amb la figura d’un Mediador Escolar (professionals d’Asido Cartagena). Els alumnes reben tractaments individuals que abasten les àrees de desenvolupament motora, cognitiva, de llenguatge i social.

"Servicio de apoyo familiar para niños y niñas con discapacidad"
Oafrica

Proyecto encaminado a la consecución del acceso a la vivienda, la atención sanitaria, educación, alimentación adecuada, apoyo psicológico y derecho a un futuro seguro en Ghana. OAfrica tiene como objetico empoderar a las familias con recursos y habilidades para que puedan cubrir por sí mismas las necesidades básicas de las niñas y niños, así como proteger/fortalecer sus derechos.

"Cuidar hoy, curar mañana"
Asociación Catalana Síndrome de Rett

Estimulación multisensorial para niñas con síndrome de Rett en escuelas de educación especial. Realización de terapias que las ayudan a tener una mejor calidad de vida, a encontrarse mejor y a ganar todo lo posible en el ámbito físico, sensorial, de comunicación, etc. Una atención directa mediante un servicio de estimulación multisensorial, musicoterapia y eye tracking (tecnología se seguimiento visual en la ausencia de lenguaje y comunicación).

"alabeTICando"
Asociación San José

El proyecto tiene como objetivo la introducción del uso de las Tecnologías de la Información a alumnos/as del Colegio de Educación Especial Ntra. Sra. de la Esperanza con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Con ello se consigue mejorar su comunicación con familiares y compañeros del centro, y por tanto, mejorar su calidad de vida.

"Asido Cartagena"
Asido Cartagena

Proyecto dedicado a garantizar la inclusión educativa para niños con síndrome de Down. Favorecer la permanencia del alumnado en la escolarización normalizada apoyando a los centros escolares y al propio alumno con la figura de un Mediador Escolar (profesionales de Asido Cartagena). Los alumnos reciben tratamientos individuales que abarcan las áreas de desarrollo motora, cognitiva, del lenguaje y social.

“Puc viure amb la meva mare”
Fundació Maria Raventós

Servei residencial per a dones embarassades o amb fills menors de tres anys en situació d’exclusió social i de pobresa extrema. L’objectiu final és impulsar la recuperació social i personal de les mares i assegurar una maternitat positiva que permeti als nens i nenes quedar-se amb la seva pròpia família.

“Esmorzars infantils a Biscaia”
Banc d’Aliments de Biscaia

Projecte destinat a 3.017 nens menors de 6 anys que té com a objectiu assegurar-los-hi un esmorzar diari adequat. El banc, que actualment proporciona 2,5 kg d’aliments per nen al mes com lactis, cereals, sucre, cacau, galetes, iogurts i pots infantils, es marca com a objectiu incrementar la xifra a 3,25 kg per arribar als nivells recomanats.

“Famílies que ajuden a famílies”
ASION

Una iniciativa per atendre les necessitats bàsiques en famílies amb un fill amb càncer i en situació de pobresa o risc d’exclusió social. Una ajuda per a nens i adolescents fins als 18 anys i per a la seva família.

“Assistència i Suport a les Necessitats Bàsiques de Famílies en situació de pobresa i exclusió social”
Fundació Gavina

Assistència i suport a les necessitats bàsiques dels nens, adolescents i joves del barri del Raval de Barcelona i les seves famílies. Suport a les famílies com a “estructuració bàsica dels vincles afectius vitals de la solidaritat intrageneracional”, dut a terme mitjançant la metodologia aplicada per la Fundació Gavina, que consisteix en facilitar la funció de les responsabilitats familiars, així com potenciar els seus vincles com a factor de benestar personal i cohesió social.

"Puedo vivir con mi madre"
Fundació Maria Raventós

Servicio residencial para mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años en situación de exclusión social y de pobreza extrema. El objetivo final es impulsar la recuperación social y personal de las madres y asegurar una maternidad positiva que permita a los niños y niñas quedarse en su propia familia.

"Desayunos infantiles en Vizcaya"
Banco de Alimentos Vizcaya

Proyecto destinado a 3.017 niños menores de 6 años, que tiene como objetivo asegurarles un desayuno diario adecuado. El banco, que actualmente proporciona 2,5 kg de alimentos por niño al mes como lácteos, cereales, azúcar, cacao, galletas, yogures y tarros infantiles, se marca como objetivo incrementar la cifra a 3,25 kg para alcanzar los niveles recomendados.

"Familias que ayudan a familias"
ASION

Una iniciativa para atender las necesidades básicas en familias con un hijo con cáncer y en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Una ayuda para niños y adolescentes hasta 18 años y para su familia.

"Asistencia y Apoyo a Necesidades Básicas de Familias en situación de pobreza y exclusión social"
Fundació Gavina

Asistencia y el apoyo a las necesidades básicas de los niños, adolescentes y jóvenes del barrio del Raval de Barcelona y sus familias. Apoyo a las familias como "estructuración básica de los vínculos afectivos vitales de solidaridad intrageneracional", llevado a cabo a través de la metodología aplicada por la Findación Gavina, que consiste en facilitar laasunción de las responsabilidades familiares, así como potenciar sus vínculos, como factor de bienestar personal y cohesión social.

La teva veu, el teu vot, la teva suma!

A partir de l’edició del 2022, si ets membre del Boboli Club des de fa més d’un any des de la publicació dels finalistes, tu també podràs aportar el teu granet de sorra votant el teu projecte favorit del Premi Boboli Suma.
Encara no ets membre del boboli Club?

Registra't

Altres projectes

“Venda de la nina Keta”
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

La Keta és una nina molt especial que ajuda a fer possible part dels projectes de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Des que la vam conèixer, vam voler sumar en aquest projecte venent la Keta a les nostres botigues físiques exclusives Boboli.

“Guerrer sense armadura”
Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Molts dels nens i nenes que venen al món ho fan de manera prematura i sense roba adaptada a les seves necessitats físiques, per això vam crear, juntament amb l’equip de metges i professionals de la sanitat, una línia pensada i dissenyada per a bebès prematurs dins el programa “Amb tu, com a casa”.

“La Botigueta”
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Ens trobaràs a La botigueta, la botiga solidària de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els diners recaptats s’inverteixen en projectes d’investigació i cooperació internacional, en millorar les instal·lacions, així com en ajudar a famílies amb recursos limitats.

“Benvingut al món, bebè”
Fundación Cromo Suma

L’arribada d’un bebè és un moment molt especial, per això ens encanta poder sumar al costat de la fundació Cromo Suma donant una benvinguda plena de color als bebès amb síndrome de Down amb la seva canastreta de naixement que inclou les peces més delicades i suaus de la nostra col·lecció Newborn.

Altres projectes

“Venda de la nina Keta”
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

La Keta és una nina molt especial que ajuda a fer possible part dels projectes de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Des que la vam conèixer, vam voler sumar en aquest projecte venent la Keta a les nostres botigues físiques exclusives Boboli.

“Guerrer sense armadura”
Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Molts dels nens i nenes que venen al món ho fan de manera prematura i sense roba adaptada a les seves necessitats físiques, per això vam crear, juntament amb l’equip de metges i professionals de la sanitat, una línia pensada i dissenyada per a bebès prematurs dins el programa “Amb tu, com a casa”.

“La Botigueta”
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Ens trobaràs a La botigueta, la botiga solidària de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els diners recaptats s’inverteixen en projectes d’investigació i cooperació internacional, en millorar les instal·lacions, així com en ajudar a famílies amb recursos limitats.

“Benvingut al món, bebè”
Fundación Cromo Suma

L’arribada d’un bebè és un moment molt especial, per això ens encanta poder sumar al costat de la fundació Cromo Suma donant una benvinguda plena de color als bebès amb síndrome de Down amb la seva canastreta de naixement que inclou les peces més delicades i suaus de la nostra col·lecció Newborn.

Junts, som Boboli.

#WeAreboboli